2016. 08. 04.
Nógrádi Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nógrádi Vegyipari Zrt.

Sajtóközlemény
Termelési kapacitások létrehozása a nógrádi vegyipari kereskedelmi és
szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaságnál

A Nógrádi Vegyipari Zrt. 267,53 millió forint vissza nem térítendő uniós
támogatást nyert el a GINOP-1.2.1-15 kódjelű, Mikro, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése című pályázati kiíráson.
A projekt keretében a megvalósítási időszakban beszerzésre kerül kéttechnológiai berendezés, amelyek a cég kapacitását növelik.
A vállalkozás által használt jelenlegi technológia eredményeképpen a végtermékek jelentős víztartalommal rendelkeznek, melyek kivonására eddig nem volt lehetőség. A pályázat keretében beszerzésre kerülő új berendezés, az úgynevezett oldószer és etanol víztelenítő rendszernek hála, a végtermékek sokkal tisztábbak lehetnek, és a felhasználási területük is szélesedik. Ennek eredményeképpen a vállalkozás középtávon 15-20%-os termelési és foglalkoztatási kapacitásnövekedéssel számolhat. A beszerzendő eszköznek másik fő előnye, hogy az eddig fel nem használt maradványanyagok egy részét, immár hasznosítani lehet.

A környezeti terhelés csökkentése mellett az újrahasznosításból eredendő haszon a partnereknek is jelentős megtakarítást jelent a jövőben. A komplex beruházás számszerűsíthető eredménye lehet, hogy az éves 1000 tonnás feldolgozás mellett is körülbelül 9 millió forint a megtakarítás, mert kevesebb hulladék keletkezik. A piacvezető szerep elérése érdekében egy bepárló berendezés is beszerzésre kerül, mely öntisztuló, így nem kell a takarítására költségkeretet elkülöníteni. Ennek a berendezésnek köszönhetően a vállalkozás magasabb minőségű terméket tud előállítani, így annak felhasználási spektruma is tágabbá válik.

A két fő berendezés mellett kisebb gépekhez is hozzájuthat a Nógrádi Vegyipari Zrt., mint például magasabb hatásfokú kazán, mely a meglévő egy kazánnal csökkenti a működési kockázatot. A vegyipari szivattyúk és keverők a fenti berendezéseknél az áramoltatást szolgálják.
A fejlesztések következtében nő a gyártott termékek mennyisége, így a jelenlegi manuális, félautomata, nem hatékony, minőségi kockázatot jelentő kiszerelő berendezések mellett szükségesek új töltőberendezések, címkézők, és a kiszerelési folyamat részeként (ADR csomagolás), zsugorkamra és
strech fóliázó. A berendezések tehát egy összefüggő technikai folyamatnak a részei.

A projekt továbbá elősegíti a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakítását is és példamutatással szolgál a többi vegyipari vállalkozásnak.
Nógrádi Vegyipari Zrt.

36 35 350 511; info@nvzrt.hu
2657 Tolmács, Arany János u. 2.