Kedvezményezett neve: Nógrádi Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: Vállalatirányítási rendszer fejlesztése a Nógrádi Vegyipari Zrt-nél

Szerződött vissza nem térítendő támogatás
• összege: 23 605 500 Ft,
• mértéke: 40%
Szerződött visszatérítendő támogatás
• összege: 29 512 500 Ft,
• mértéke: 50%

Projekt befejezési dátuma: 2020-05-26
Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00322
Projekt leírás:
Vezetőségünk felismerte, hogy cégünk hatékonyabbá válhat egy korszerű vállalatirányítási rendszer bevezetésével. Ez, egyrészt a felgyorsult működési viszonyok között átláthatóbbá teszi a folyamatainkat, azonnali adatokat szolgáltat, amelyek alapját képezik az azonnali döntéseknek, beavatkozási lehetőségeknek. Ezzel az átláthatóságokkal növelni tudjuk a piaci jelenlétünket is, a partnerek látják, hogy gyors döntésekre vagyunk képesek, ezzel az ő döntéseiket is meg tudjuk gyorsítani, így több megkeresést is kapunk.

Az elmúlt években a meglévő ERP rendszer már nem volt képes kiszolgálni az adat kéréseket. A Dyntell Magyarország Kft. által fejlesztett szoftver átvette a régi rendszer működését, valamint plusz vezetői döntéstámogató rendszerrel egészíti azt ki. Ezen felül olyan adatgyűjtési megoldások is szerepelnek a projektben melyek közvetlen a gyártásból gyűjtik a szükséges információkat.
A projekt során a Dyntell Magyarország Kft által fejlesztett Dyntell.ERP Vállalatirányítási Rendszer bevezetésére került sor, egy része helyben telepítéssel, másik része pedig felhő alapú rendszer bérlésével került a céghez, ezután megvalósult az oktatás, betanítás a szállító által, hogy a munkavállalók megismerjék és használni tudják a rendszert.
Nógrádi Vegyipari Zrt.

36 35 350 511; info@nvzrt.hu
2657 Tolmács, Arany János u. 2.